1923 Nieuwsblad van Friesland.

1924 Leeuwarder Courant.

1929 Drachster Courant.

1929 Nieuwsblad van Friesland.

1930 Nieuwsblad van Friesland

Leeuwarder Courant februari 1931
Opening nieuwe ijsbaan.

(met dank aan Gosse van der Berg)

 

Nog meer schaatspret in Rottevalle.
Leeuwarder Courant februari 1986 

Met dank aan Gosse van der Berg)


Foar de wyn, is elts in hurdrider.


ROTTEVALLE - „Foar de wyn fait it wol ta, is elts hjoed in hurdrider. Mar yn de wyn op is it dreech. Dan falt it net ta, as je noch net folie op it ys stien ha", aldus de verzuchting gisteren van een van de 1200 deelnemers aan de Leijentocht bij Rottefalle. De deelnemers hadden de keus drie of meer rondjes van ruim zeven kilometer af te leggen en het merendeel voor de 40 kilometer. „De riders binne mei de hurde wyn gau ütsjoen op itselde rünlsje", aldus een bestuurslid van de organiserende iisvereniging van Rottevalle. Het aantal deelnemers viel gisteren wat tegen en was lager dan voorgaande jaren. De concurrentie van meer tochten deed zich gelden. Opvallend was wel, dat er veel vaders en moeders met kinderen op het ijs waren. De ijsvereniging Rottevalle verwacht vandaag meer deelnemers en hoopt erop, dat de wind het een beetje laat afweten. „Dat skilt us samar 500 minsken". Op de foto: deelnemers binden de schaatsen onder in Rottevalle.

Nog een bijzonder verhaal uit het verleden

naar verluid 1928!

(Met dank aan Gosse van der Berg)

Leeuwarder Courant 14-01-1982
Leijen toertocht.

Maak een Gratis Website met JouwWeb